Articles

 .ge ანუ .გე დომენის რეგისტრაცია

.ge ზონაში ანუ ქართული დომენური სახელების ოფიციალური რეგისტრატორია მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია -...

 .us domain registration

.us is the Internet country code top‐level domain (ccTLD) for the United States and was...

 Can I add an A record to my DNS server to point to your servers?

Yes, you can do this provided you know the IP address for the server where you are hosted. This...

 Can I Have My Contact Information Removed From Whois?

Your valid contact information is required for domain registration. By default, that information...

 Can I modify the Whois / Contact Details of all Domain Names?

You can modify the Whois / Contact Details of all Domain Names except .EU, .UK and .ASIA.

 Can I transfer my existing domain to Avangard Hosting?

Yes, you can. We do not require you to transfer your domain name registration for us to be your...

 I no longer want my old domain but want to keep the space and use it for something esle. How can I change my domain name?

We can change your primary domain name on your account. There is no charge. You will need to...

 Is ID protection / Privacy Protection available for all domains?

ID protection / Privacy Protection is available for all domains expect .US, .EU, .UK, .ASIA, .IN...

 Transferring your .EU Domain Name

In case of a .EU Domain Name Transfer, the Expiry date is updated to 1 year from the date of...

 What should I set my technical contact to with my registrar if my site is hosted at AvangardHosting?

First Name: System Last Name: Admin Organization Name: Avangard Hosting, Inc. Street Address:...

 Какие символы и сколько символов можно использовать в домен т.е. в доменном имени?

Доменное имя должно состоять только из букв цифр и дефиса «-». Общее число символов в...

 Кто регулирует домены т.е. доменные имена в мире?

Процесс владения, пользования и передачи прав владения регулируется Интернет Корпорацией по...

 На какие основные категории подразделяются домены высшего уровня, именуемые также расширениями?

В основном домены высшего уровня подразделяются на 3 основные категории: - глобальные, т.е....

 Почему вы должны проявить предусмотрительность и поспешить с приобретением домен т.е. доменного имени?

Количество доступных доменных имен постепенно уменьшается и с каждым днем возрастает вероятность...

 Почему домен т.е. доменное имя такое важное?

Кроме того, что доменное имя даёт возможность связаться с вами и вашей компанией являясь интернет...

 Сколько стоит домен?

Номинальная стоимость (т.е. себестоимость) доменного имени невысока и вы можете ознакомиться с...

 Что означает принадлежность доменного имени?

Покупатели доменного имени общего глобального расширения, например com, .org, .net, .info, .biz и...

 Что означают уровни доменного имени?

Уровни в доменном имени определяются с права налево и отделяются друг от друга...

 Что такое домен и почему оно такое важное?

Что такое доменное имя? Что означает принадлежность доменного имени? Какие символы и...

 Что такое домен т.е. доменное имя?

В простейшем техническом понимании доменное имя представляет собой уникальное имя в интернете...

 დომენის ვადის გასვალა და მისი დაკარგვა

აუცილებელია თქვენი დომენი განაახლოთ დომენის ვადის გასვლამდე! მიუხედავ ამისა, ავანგარდ...

 ვინ არეგულირებს დომენს ანუ დომენურ სახელებს მსოფლიოში?

დომენური სახელების ფლობის, სარგებლოს და გასხვისების პროცესს არეგულირებს - სახელებისა და ნომრების...

 რა არის დომენი ანუ დომენური სახელი?

მარტივი ტექნიკური გაგებით დომენური სახელი არის ინტერნეტ უნიკალური დასახელება, მისამართი, რომელიც...

 რა არის დომენი და რატომ არის იგი ასე მნიშვნელოვანი?

რა არის დომენური სახელი? რას ნიშნავს დომენური სახელის კუთვნილება? რა სიმბოლოები და...

 რა სიმბოლოები და რამდენი სიმბოლოა დასაშვები დომენში ანუ დომენურ სახელში?

დომენური სახელი უნდა შედგებოდეს მხოლოდ ასოების, ციფრების და დეფისისგან ”-”. მათი...

 რა ღირს დომენი?

დომენური სახელის ნომინალური ღირებულება ანუ თვითღირებულება არის დაბალი და მას ჩვენს სპეციალურ...

 რა ძირითად კატეგორიებად იყოფა უმაღლესი დონის დომენები ანუ გაფართოებები?

ძირითადად მათ ყოფენ 3 მთავარ კატეგორიად: - გლობალური ანუ ზოგადი: .com, .org, .net, .info,...

 რას ნიშნავს დომენის კუთვნილება?

ზოგადი გლობალური გაფართოების მქონე დომენური სახელის მყიდველს, მაგალითად .com, .org, .net, .info,...

 რას ნიშნავს დომენური სახელის დონეები?

დონეები განისაზღვრება დომენური სახელის მარჯვნიდან მარცხნივ ”წერტილით” გამოყოფით....

 რატომ არის დომენი ანუ დომენური სახელი ასე მნიშვნელოვანი?

გარდა იმისა, რომ დომენური სახელი თქვენთან და თქვენს ორგანიზაციასთან დაკავშირების საშუალებაა ანუ...

 რატომ უნდა გამოიჩინოთ წინდახედულება და იჩქაროთ დომენის შეძენა?

დომენური სახელების რაოდენობა თანდათან მცირდება და ყოველდღე არის არის იმის მაღალი ალბათობა, რომ...

Powered by WHMCompleteSolution